Arano

Costumbres y curiosidades

MITOS Y CUENTOS POPULARES

A continuación se recogen dos relatos escritos en el euskara propio de Arano. El primero habla sobre la creencia popular de que en la poza de Lamousin de Arano vivió un grupo de “lamias”, seres mitológicos vascos que en su mitad superior tienen forma de mujer y los pies de ave.

El segundo cuento popular trata sobre el gigante Sansón y la piedra que quiso echar a los habitantes de Arano por hacer mucho ruido. Cuando se disponía a lanzar cuentan que se resbaló con un excremento de vaca y la piedra se quedó a medio camino, en el monte Mantale. Hoy en día, aquella enorme piedra se conoce como Aballarri.

 

“LAMUSIN, Beheko errotako lamien putzua”

Beheko herritik beherago guazela, errota alletu biño lehentxio, putzu bat do. Hura ez omen da eozin putzu; han lamik eoten omen zian. Lamik erreka onduan ilia orrazten eoten omen zian ta eskutan urrezko orrazia izaten omen zuten hortako. Orrazia bakarra ez ordia! Hura dena izaten omen zen... urre kolorekua!

Jende askok ez zittun ikusi izan, ta hango putzu hartan sartzen zen eozin nahiko lanakin ateko omen zen! Ba omen zen herrin ikiarri ongi igeri itten zakin bat, ta hura sartu zen batian, kosta omen zitzain atetzen! Zerbatt ba omen zen putzu hartan betti titzen zuna!

Errota jende asko juaten zen garai batian, artua astuan gainian hartu ta taluk itteko iriña kartze. Ta han ingurutik pasatzian ez zuen deus ikusten izain, biño errespetua maten omen zun toki harek! Noizbatt kontatu izan due istorio hoi izautzen duen herritarrak, haikin ongi konpontzeko tarteka talo batzuk edo jateko zerbatte eaman bihar izaten ziyuela lami hoiri. Hola beti pake pixkat izaten zuela kontatzen zuen! Nonbatt ez zian gaxtuk izango, biño... on-onak izango ote zian?

Askotan esan izan da, hoik ipuinak diala eta lamik inoiz ez diala existittu izan! Biño aspaldiko sineskera batek saten zun bezela... “Izena dun guziya omen da!”

 

ABALLARRI

Munduan aurreneko pertsonak bizi zianian, beste pertsonaje asko ere izaten omen zian. Ta haitako bat zen Sanson. Pertsonan hiru halako omen zen, haundiya, izuarriya, ta behin Urnietako Buruntzatik Arano alde beira zola, ze ikusiko ta Aranoko plazan jendia dantzan saltoka ta kantari zebilela! Ez omen zitzain asko gustatu handik ikusi zuna, ta zalaparta hartan zailtzan aranoarrak akaatzia pentsatu omen zun harri haundi bat botaz.

Larruz indako aballa hartu omen zun, ta harri haundi bat bilatu zunian, aballan jarri ta hasi omen zen harei bueltak ematen... ta non botzeko indarra maten hasiko zen, hor irrixtatu omen zen behi kakan batekin, ta aballarriya erdi bidian geldittu omen zen, Mantale medin.

Aranoko jendiak dantzan seittuko zun ta Sanson han bueltatu izain zen haserre biño ipurdi aldia minbeetuta itxee!

Mantale mendin don Aballarri harriya ikusita jakin leike Sanson zenbateko gizona zen!

 

 

"ZAPOK ETA ZIZTANGILAK"

Probablemente sea que el río Urumea pasa por el mismo pueblo, o puede que sea por alguna otra razón, pero es sabido por todos que a la gente de Goizueta se les ha llamado desde mucho tiempo atrás "zapok" o sapos. Arano, al contrario, está ubicado mucho más arriba y por lo tanto más alejado del mismo río Urumea. Quizás por eso se les ha llamado "ziztangilak" o lagartijas. Arano y Goizueta han tenido siempre una relación muy especial, ya sea para ayudarse entre ellos o, por qué no decirlo, también para meter cizaña cada vez que surge la perfecta ocasión. Se ha solido decir que cuando los sapos salen las lagartijas se mantienen escondidas, y cuando hace bueno para que éstas últimas salgan, para los sapos no son condiciones para salir a pasear. La manera de llamarles a los habitantes de estas dos localidades ("zapok eta ziztangilak") ya es una seña de sus identidades y es a su vez, una bonita manera de definir el pique y la amistad entre los dos pueblos vecinos.

 

Qué ver y hacer en Arano
Paisaje natural desde Arano

Paisaje natural desde Arano

Recorridos de montaña

Recorridos de montaña

Carnavales de Arano

Carnavales de Arano